Audi Logo
Meniu

Protecția datelor

Declarație privind protecția datelor

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, acționând strict în conformitate cu legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 ("GDPR").

Prezenta declarație (alături de Directiva privind fișierele Cookie și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei declarații) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le puneți la dispoziție în raporturile pe care le avem, inclusiv prin prezentul site web, și modul în care vor fi prelucrate de noi.

Responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, descrise în continuare, este Porsche Romania S.R.L., cu sediul în Bd. Pipera, Nr. 2, 77190, Voluntari, jud. Ilfov ("Porsche Romania" sau "Societatea"), în calitate de operator.

În cursul desfășurării activității Porsche România, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în mod distinct în funcție de calitatea pe care o aveți în interacțiunea cu Societatea. În continuare, puteți identifica detaliile relevante cu privire la modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Societate, având în vedere natura relației pe care o aveți cu aceasta, precum utilizator al website-ului, client sau potențial client, reprezentant al unui partener contractual sau colaborator. Vă rugăm să consultați secțiunea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prezentată în continuare, care vă este aplicabilă.

În cazul în care interacționați cu noi în calitate de utilizator al website-ului www.audi.ro, vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru acest site web și pentru subdomeniile aferente, precum și pentru paginile ce prezintă campanii promoționale specifice pentru modele de autovehicule, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru, iar Porsche Romania nu își asumă răspunderea pentru conținutul și măsurile acestora privind protecția datelor.

1. Securitatea datelor

1.1 Pentru protecția datelor dvs., Porsche Romania S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dvs. cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom notifica imediat, fără întârzieri nejustificate.

1.2 Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dvs. de utilizator sau a parolelor dvs., care v-au fost predate sau comunicate.

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor de lucru, precum și a rezultatelor prelucrării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă, nu poate avea loc fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o prelucrare a datelor cu caracter personal, vom sista prelucrarea acestor date în cel mai scurt timp posibil de la luarea la cunoștință a acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Datele furnizate de dvs.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care efectuați un drive test, corespondați cu noi prin intermediul website-ului sau al canalelor de socializare, aplicați pentru poziții deschise în cadrul Societății, aveți o relație contractuală cu Societatea sau completați un formular cu date personale pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele dvs. personale vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare în secțiunile 5 si 6.

3.2. Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați secțiunea 7 și Directiva privind fisierele cookie.

4. Parteneri

Pentru realizarea prelucrărilor descrise în continuare, Societatea utilizează serviciile unor parteneri care pot fi: furnizori de servicii, sisteme și aplicații IT, furnizori de servicii de marketing și call-center, furnizori de servicii de selecție și recrutare de personal, furnizori de servicii de sondaje de opinie și studii de piață, furnizori de servicii de curierat, prestatori de servicii juridice, toți aceștia desfășurându-și activitatea în România sau în țări din interiorul UE (Austria, Germania, Cehia, Spania ș.a.). Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că partenerii noștri prelucrează datele dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și că drepturile dvs. sunt respectate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm partenerilor noștri sunt limitate la minimul necesar pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor parteneri să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Datele cu caracter personal indicate în continuare pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în situațiile de mai jos (în aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea campaniilor promoționale și concursurilor sau atunci când Societatea este obligată, în virtutea unei prevederi legale, să furnizeze informații autorităților sau instituțiilor având competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, sau instanțelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor Societății), (ii) notarilor publici (de exemplu, pentru organizarea tragerilor la sorți promoționale), (iii) auditorilor financiari sau juridici; (iv) eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții; (v) partenerilor de service si distribuitorilor autorizați ai Societății; (vi) societăților din concernul internațional din care face parte Porsche Romania.

5. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări ale datelor personale pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în continuare.

Drive Test

Pentru efectuarea unui drive test se prelucrează de către Societate datele dvs. cu caracter personal din următoarele categorii: contact și de identificare (date conținute în C.I și permis de conducere), datele autovehiculului, telefon, adresa de e-mail, feedback în urma efectuării testului, semnătura.

Scop: Realizarea unui drive-test al unuia/mai multor autoturisme la solicitarea persoanei vizate

Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

Durata de stocare: 3 ani

Informații cu privire la măsuri de îmbunătățire a calității

Pentru informarea clienților cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule, sunt prelucrate de către Porsche Romania datele dvs. cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare (date conținute in C.I.), datele autovehiculului.

Scop: Informarea persoanei vizate cu privire la măsurile de îmbunătățire a calității autovehiculelor

Temei: Interesul legitim al Porsche Romania de a informa clienții cu privire la măsurile recomandate de producător pentru îmbunătățirea calității și/sau siguranța utilizării autoturismului

Durata de stocare: până la finalizarea și închiderea măsurii de îmbunătățire a calității de către fabricant.

Formular de contact general

La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal* în condițiile prevăzute în această secțiune.

Scop: Răspunsul la solicitarea dvs.

Temei: Interes legitim, permițându-ne sa oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dvs. și de a le prelucra individual într-un mod cât mai eficient.

Durata de stocare: 4 ani

Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu veți avea posibilitatea de a ne contacta prin transmiterea formularului, iar prin urmare noi nu vă vom putea furniza informațiile dorite.

Pentru acest scop, datele pot fi transmise către distribuitorii autorizați ai Porsche Romania, iar dvs. veți putea fi contactat de aceștia pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, model autovehicul, formulă de adresare, prenume, nume de familie, compania, strada, oraș, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail.

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dvs. și să vă oferim informații exacte.

Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializare

Atunci când decideți să interacționați cu noi prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter, YouTube pe paginile oficiale ale societății sau când ne adresați întrebări, reclamații sau solicitări formulate prin intermediul acestor canale de comunicare, vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați, precum: nume și prenume, imagine, nume utilizator, adresa IP și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență.

Scop: Transmiterea de răspunsuri la întrebări, reclamații sau solicitări prin intermediul canalelor de socializare.

Temei: Interes legitim, care ne permite să interacționăm cu persoanele interesate de informațiile publicate pe paginile Societății prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter și să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările utilizatorilor care ni se adresează.

Durată de stocare: 4 ani

Campanii promoționale

Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dvs. prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoționale și/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale. În cazul în care vom colecta date precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dvs. la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dvs. decideți dacă să ne oferiți datele dvs. cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.

Scop: Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor, precum și prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale.

Temei: Executare contract (regulament companie/concurs)

Durată de stocare: 3 ani, reprezentând termenul general de prescripție

Raportare internă

Pentru efectuarea de evaluări interne, statistici și pregătirea referințelor de afaceri pentru controlul tranzacțiilor sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului.

Scop: Raportare internă

Temei: Interes legitim care ne permite să analizăm situația noastră pe piața din România prin prisma serviciilor si produselor achiziționate de către clienți, în calitate de persoane vizate.

Durata de stocare: 10 ani

Autovehicule noi disponibile imediat

La trimiterea formularului de contact al unei solicitări de autovehicul din stoc, datele dvs. cu caracter personal* sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.

Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea unei cumpărări de autovehicul din stoc.

Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dvs.

Durata de stocare: 12 luni

Consecințele refuzului: in situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea primi propuneri din partea dealerului selectat.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către distribuitorii autorizați Porsche Romania iar dvs. veți fi contactat de aceștia pentru pregătirea/efectuarea și derularea unei cumpărări de autovehicul din stoc.

*Câmpuri de date exacte: formă de contact, formulă de adresare, titlu, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, e-mail, disponibilitate (de la/până la).

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dvs. și să vă oferim informații exacte.

Autovehicule noi disponibile imediat - funcția Agent căutare

La accesarea funcției Agent căutare, vor fi identificate autovehiculele noi care îndeplinesc criteriile dvs. de căutare, iar în acest sens vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal din câmpurile de contact (adresa de e-mail + ID carLOG)

Scop: Accesarea funcției Agent căutare

Temei: Executarea unui contract sau a solicitării dvs.

Durata de stocare: Cât timp este activată funcția Agent căutare

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea accesa configurațiile de autovehicule noi care corespund criteriilor dvs. de căutare.

Web Car Configurator (CC)

La trimiterea formularului de contact al unei configurații, datele dvs. cu caracter personal* sunt prelucrate și transmise mai departe distribuitorului autorizat selectat, pentru a vă ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit.

Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul nou.

Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dvs.

Durata de stocare: 12 luni

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea fi contactat pentru a vă ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit.

*Câmpuri de date exacte: formă de contact, formulă de adresare, titlu, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, e-mail, disponibilitate (de la/până la).

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dvs. și să vă oferim informații exacte.

Lista de selecție

La salvarea în pagina web a informației privind un autovehicul (configurație nouă sau autovehicul din stoc), datele dvs. cu caracter personal înregistrate în carLOG* sunt prelucrate și salvate.

Scop: Salvare pentru accesarea ulterioară a datelor autovehiculelor si configurațiilor selectate.

Scop: Salvare pentru accesarea ulterioara a datelor autovehiculelor si configuratiilor selectate.

Temei: Interes legitim sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dvs.

Durata de stocare: 12 luni.

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea salva configurațiile dvs. în carLOG pentru o accesare ulterioară.

*Câmpuri de date exacte: Nume utilizator, e-mail, parolă, formulă de adresare, titlu, prenume, nume

Rezervare autovehicul on-line (stoc)

Prin platforma online oferita de noi, puteți rezerva un autovehicul din stocul disponibil afișat pe platforma online. Atunci când ne transmiteți formularul de rezervare sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: formula de adresare, nume, prenume, adresa, număr de telefon, adresa de e-mail. Există două posibilități prin care se poate folosi rezervarea on-line a autovehiculului. Pe de o parte, prin conectarea în portalul pentru clienți carLOG, datele dvs. personale fiind preluate direct din carLOG. Pe de altă parte, rezervarea on-line a autovehiculului se poate face prin intermediul unei autentificări de oaspete (guest), la care datele personale furnizate de dvs. sunt prelucrate automat pentru efectuarea rezervării.

Pre-autorizarea cardului dvs. de credit, în vederea confirmării rezervării, se realizează prin intermediul sistemului securizat al furnizorului de servicii de plăți online Six Payment Services, care acționează ca operator independent de date, astfel că mai multe detalii cu privire la modul în care derulează activitatea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal puteți găsi în politica de confidențialitate a acestuia.

Ulterior, datele personale ale dvs. vor fi transmise către distribuitorul autorizat al Porsche Romania selectat de dvs., în vederea derulării procesului de vânzare al autovehiculului vizat.

Scop: rezervarea unui autovehicul din stocul disponibil pe platforma online, în vederea achiziționării acestuia de la distribuitorul autorizat preferat

Temei: luarea măsurilor precontractuale, conform solicitărilor dvs.

Durata de stocare: 3 ani

Programare Service Online (SBO)

Cu ajutorul rezervării service online, clienții atelierelor de service pot face personal o programare în service pe pagina web a Distribuitorului, oricând și indiferent de programul de lucru. Există două posibilități prin care se poate folosi SBO. Pe de o parte, prin conectarea în portalul pentru clienți carLOG, datele dvs. personale* fiind preluate direct din carLOG. Pe de altă parte, SBO se poate folosi prin intermediul unei autentificări de oaspete (guest), la care datele personale** furnizate de dvs. sunt prelucrate automat pentru efectuarea programării în service.

Scop: Rezervarea și gestionarea unei programări în service

Temei: Executarea unui contract sau pentru realizarea măsurilor precontractuale la solicitarea dvs.

Durata de stocare: 12 luni

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea folosi serviciul programare Service Online

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, titlu, prenume, nume, e-mail

** Câmpuri de date exacte: operațiuni de reparație și întreținere, pachete de fidelitate, oferte și promoții, solicitările (mesajele) dvs. de reparații, formulă de adresare, titlu, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara, marca, model autovehicul, serie șasiu, număr de înmatriculare, data primei înmatriculări.

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dvs. și să vă oferim informații exacte.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către Distribuitorul selectat iar dvs. veți fi contactat de aceștia pentru pregătirea/efectuarea reparației pentru care ați făcut programarea.

TopCard – achizitionarea TopCard si consumul serviciilor de la Distribuitor sau Partenerul Service

Aveti optiunea de a achizitiona un TopCard si de a folosi serviciile incluse in pachet. Atunci cand achizitionati un TopCard sau consumati un serviciu, datele dvs. personale din categoriile: date de contact si de identificare, date de identificare a vehiculului, date contractuale pentru produsul selectat, sunt stocate in sistemul Distribuitorului / Partenerului Service respectiv si vor fi transferate catre Porsche Romania SRL.

Scop: executarea si prelucrarea comenzii, vanzarea unui TopCard, consumului de servicii, analiza si planificarea serviciilor TopCard.

Temei legal: executarea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale, interesul legitim de a prelucra datele in scopul analizei si planificarii serviciilor TopCard pana la 36 de luni de la expirarea TopCard.

Destinatarul datelor: Porsche Informatik GmbH

Perioada de stocare: 36 luni de la expirarea TopCard; 10 ani de la vanzarea TopCard sau de la rascumpararea unui serviciu TopCard.

TopCard – Segmentarea clientilor

Pentru segmentarea anumitor grupuri de clienti, sunt prelucrate si analizate categoriile de date: date de contact si de identificare, date de identificare a vehiculului, grup de clienti. O parte din datele cu caracter personal vor fi transmise de catre Distribuitorul / Partenerul Service selectat de dvs. catre Porsche Romania SRL, in acest scop.

Scop: Analiza pietei si a clientilor.

Temei legal: interes legitim

Destinatarii datelor: Vivid Planet Software GmbH; Porsche Informatik GmbH

Perioada de stocare: pana la implementarea masurilor de marketing (max. 6 luni)

TopCard – Transmiterea unui e-mail de reamintire asupra expirarii TopCard

Cu 30 de zile inainte si la 2 luni dupa expirarea TopCard-ului, veti putea primi un e-mail de reamintire pentru reinnoirea TopCard. Pentru trimiterea e-mailului de reamintire, datele dvs. personale din categoriile: date de contact si de identificare, date de identificare a vehiculului, date contractuale pentru produsul selectat, vor fi prelucrate.

Scop: Marketing.

Temei legal: Interesul legitim de a oferi clientilor o modalitate comoda pentru continuarea utilizarii serviciilor TopCard si pentru mentinerea relatiei cu Distribuitorul / Partenerul Service.

Destinatarii datelor: Porsche Informatik GmbH, Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG

Perioada de stocare: 36 luni de la expirarea TopCard.

Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor cu Porsche Romania SRL și/sau reprezentanților autorităților publice

Dacă sunteți persoana de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează Porsche Romania SRL în derularea contractelor, aceasta din urmă prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

Scop: Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Porsche Romania și parteneri sau potențiali parteneri, precum și pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Porsche Romania și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente.

Temei: interesul legitim al Porsche Romania de a iniția și desfășura relațiile contractuale și/sau cu autoritățile publice în derularea activității sale în contextul oferirii produselor și serviciilor sale.

Durata de stocare: Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 4 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

Raportare financiar-contabilă și fiscală

În cazul în care achiziționați produse sau servicii de la Porsche Romania, aceasta prelucrează datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresa, date factura achiziție sau servicii), în scopul raportării financiar-contabile și fiscale către autoritățile din România.

Temeiul legal al acestei prelucrări este obligația legală a Societății de raportare a informațiilor contabile, financiare și fiscale în legătură cu tranzacțiile derulate.

Durata de stocare a datelor dvs. personale prelucrate în acest scop este de 10 ani.

Respectarea normelor privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului si a spălării banilor. Respectarea normelor privind sancțiunile internaționale

În cazul în care achiziționați produse de la Porsche Romania, aceasta prelucrează datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii), in scopul respectării normelor privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor, precum și în scopul respectării normelor privind sancțiunile internaționale.

Temeiul legal al acestei prelucrări este obligația legală a Societății de a respecta normele menționate mai sus.

Durata de stocare a datelor dvs. personale prelucrate in acest scop este de 5 ani.

Ca parte a prelucrărilor de date personale descrise anterior, sunt utilizate instrumente Google despre care vă oferim în continuare informații, în sensul articolelor 12 (1) si 13 (1) litera (f) din GDPR.

Fonturi Google

Instrumentul Google Fonts (fost Google Web Fonts) este utilizat pe site-ul nostru web pentru afișarea uniformă a fonturilor. Google Fonts este o colecție interactivă de peste 1300 de fonturi pe care Google le pune la dispoziția companiilor pentru utilizare gratuită. Când accesați o pagină web, browser-ul dvs. încarcă în memoria cache fonturile necesare afișării corecte a textelor. Porsche Romania nu prelucrează date personale ca parte a Fonturilor Google. Nu poate fi exclus ca Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda) să prelucreze date suplimentare ca parte a procesului, să creeze o referință personală și să o trimită către Google Inc. (locație: SUA).

Puteți găsi mai multe informații despre Google Web Fonts la https://developers.google.com/fonts/faq și în politica de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Hărți Google

Selectarea Dealer-ului sau a Partenerului service, precum și posibilitatea planificării unei rute după rezervarea unui serviciu online, se realizează cu ajutorul instrumentului Google Maps. Pentru această prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise către Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda). Dacă nu doriți ca datele personale să fie transmise furnizorului de servicii IT Google, puteți să contactați direct Dealerul sau Partenerul service sau să utilizați formularul nostru de contact. Atunci când utilizați Google Maps, sunt prelucrate următoarele date personale: adresa IP, cookie-urile Google deja instalate, interacțiunile anterioare cu browser-ul, numărul de mișcări ale mouse-ului și apăsări ale tastelor și timpul petrecut pe site-urile web.

Nu poate fi exclus ca Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda) să prelucreze date suplimentare ca parte a procesului, să creeze o referință personală și să o trimită către Google Inc. (locație: SUA).

Puteți găsi mai multe informații despre Google Maps în politica de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Validarea adresei de către Google

Este modalitatea prin care sunt completate automat anumite câmpuri ce conțin date personale. Pentru această prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise către Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda). Dacă nu doriți ca datele personale să fie transmise furnizorului de servicii IT Google, puteți să contactați direct Dealerul sau Partenerul service sau să utilizați formularul nostru de contact. Atunci când utilizați Google Maps, sunt prelucrate următoarele date personale: adresa IP, cookie-urile Google deja instalate, interacțiunile anterioare cu browser-ul, numărul de mișcări ale mouse-ului și apăsări ale tastelor și timpul petrecut pe site-urile web.

6. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări ale datelor personale pentru care este necesar consimțământul găsiți în continuare.

Înscrierea la Newsletter

Datele personale* indicate la înscrierea respectivă vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletter-ului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dvs. și în final avem nevoie de confirmarea dvs. că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prezentată in newsletter sau trimițând un email la adresa [email protected].

Scop: Transmiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente organizate de către Porsche Romania

Temei: Consimțământul

Durata de stocare: Pe durata existentei consimțământului dvs.

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, prenume, nume, e-mail, model autovehicul.

Transmiterea unei oferte

Prin completarea formularului de pe pagina web www.audi.ro, dvs. aveți posibilitatea de a solicita întocmirea unei oferte personalizate pentru un autovehicul nou, inclusiv accesorii. Datele prelucrate în acest sens vor fi datele de contact și de identificare (nume, prenume, telefon, e-mail), datele autovehiculului dorit, astfel cum dvs. le completați in formular.

Scop: Contactarea clientului în scopul prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia

Justificare: Consimțământ

Durata de stocare: 12 luni de la momentul cererii de ofertă

Datele sunt prelucrare prin intermediul agențiilor de marketing si Call Center și sunt transmise către Distribuitori în scopul derulării ofertei.

7. Cookies și Social Plug-ins

7.1Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dvs. de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

7.2 Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Directiva privind fișierele cookie.

8. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

8.1 Dreptul la informații. Puteți solicita o confirmare a prelucrării datelor dvs. personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2 Dreptul la rectificare. În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dvs. cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

8.3 Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă prelucrarea acestora contravine prevederilor legale, dacă prelucrarea acestora afectează în exces interesele dvs. sau dacă prelucrarea se bazează pe acordul dvs., acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dvs., de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.4 Dreptul la limitarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:

· Contestați corectitudinea datelor dvs., pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor dvs.,

· prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal contravine prevederilor legale, dvs. vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,

· nouă nu ne mai sunt necesare datele dvs. cu caracter personal în scopul prevăzut, dvs. însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

8.5 Dreptul la transmiterea datelor. Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm aceste date în baza consimțământului dvs. sau pentru executarea unui contract între noi, iar prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

8.6 Dreptul la contestare. În cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.7 Dreptul la reclamație. Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, lezând astfel drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dvs. Bineînțeles, aveți si dreptul să vă adresați Autorității Române pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de Porsche Romania S.R.L. printr-o notificare la adresa de e-mail [email protected].

9. Date de contact

Responsabil: Porsche Romania S.R.L.

Bd. Pipera, Nr. 2, 77190, Voluntari, Ilfov Email: [email protected]

Tel: 021/203 28 88

Versiune: Octombrie 2023