Audi Logo
Stories of Progress
Menu

Datele Companiei

Porsche Romania SRL Importator Audi

077190 Voluntari, Ilfov B-dul Pipera 2

Telefon +40/21/203 28 88 [email protected]

Formă legală: Societate cu răspundere limitată  Locaţie:Voluntari, Ilfov

Cod Unic de Inregistrare: RO 9997007

Nr. de ordine in registrul comertului: J23/196/13.02.2004

Notificări legale

Aici găsiți notificările noastre legale, cât și date despre utilizarea link-urilor.

Notificări legale

Informare

Conținutul prezentului website și orice parte componentă a acestuia (cum ar fi text, grafică, imagini, date și baze de date, efecte grafice și/sau sonore, sisteme software integrate, nume de domenii) aparțin integral și exclusiv Porsche Romania SRL, fiind protejate de legislația drepturilor de proprietate intelectuală, indiferent dacă elementele în cauză sunt marcate sau nu ca fiind protejate prin drepturi de autor.

Orice utilizare, alterare, modificare sau preluare a oricăror elemente cuprinse în prezentul website, în orice scop comercial sau necomercial, fără acordul prealabil scris al Porsche Romania SRL este interzisă și va reprezenta o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, sancționabilă potrivit prevederilor legale aplicabile.

Simbolurile, desenele, modelele, siglele și/sau denumirile comerciale utilizate în prezentul website (inclusiv, dar fără a se limita la “Audi”, “TDI”, “quattro”, “Spaceframe”, “ASF”, ori denumirile oricăror modele de autoturisme) sunt protejate la nivel mondial ca mărci înregistrate/ desene sau modele industriale înregistrate la nivelul grupului Volkswagen AG sau al copaniilor din grup, indiferent dacă acestea sunt marcate sau nu ca mărci, desene sau modele industriale înregistrate.

Nimic din conținutul prezentului website nu va putea fi interpretat ca acordând implicit orice licență sau drept de a folosi oricare dintre simbolurile mai sus menționate. Orice utilizare a acestora, în orice scopuri comerciale sau necomerciale, în orice format și pe orice suport, fără acordul scris prealabil al AUDI AG, Porsche Austria GmbH & Co OG, respectiv Porsche România SRL, după caz, va atrage răspunderea civilă patrimonială sau chiar penală aplicabilă contrafacerii mărcilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Porsche Romania SRL își rezervă dreptul să opereze anumite modificări asupra produselor prezentate pe acest website, în orice moment și fără preaviz, cu respectarea prevederilor legale. Astfel de modificări pot viza, spre exemplu, specificațiile, culorile, modelele, elementele ilustrate și descrise pe acest site.

Vă rugăm să consultați un dealer autorizat Porsche România SRL pentru o informare completa asupra dotărilor modelelor care vă interesează.

În măsura în care nu este menționat, în mod expres, altfel, prețurile afișate sunt prețuri recomandate de vânzare. Prețul final este stabilit de distribuitorul autorizat Audi de la care achiziționați autoturismul și / sau produsul / serviciile, după caz, în conformitate cu propria-i politică comercială.

În privința pieselor de schimb de origine, pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați condițiile de garanție aplicabile la momentul achiziției autoturismului si/sau a pieselor de schimb de origine, după caz, sau să vă adresați unui distribuitor autorizat Audi.

Limitarea linkurilor / Link Agreement

  1. Acest website este creat şi administrat de o societate a Concernului Porsche ("Porsche")  şi este compusă din Homepage (prima pagină) şi toate celelalte pagini web corespunzătoare acestui website.
  2. Porsche încurajează şi permite realizarea de link-uri, corecte din punct de vedere legal, cu pagina principală şi toate celelalte pagini web ale acestui site. Fiecare link trebuie să conţină o referinţă clară şi explicită asupra website-ului Porsche; mai ales, fiecare informaţie din website-ul Porsche trebuie redată în formă nemodificată.
  3. Realizarea de link-uri către sub-pagini ale website-ului Porsche fără indicarea clară a provenienţei (Deep-Link) este strict interzisă.
  4. Porsche îşi rezervă dreptul de a interzice crearea de link-uri pentru anumite persoane, companii, asociaţii, grupuri de persoane şi/sau grupe de companii sau în legătură cu anumite conţinuturi web, pagini sau site-uri web, fără a fi nevoie să indice justificări în acest sens.
  5. Crearea de linkuri directe sau indirecte către website-ul Porsche, care conduc la realizarea unei corelaţii cu informaţii, conţinuturi web, website-uri sau pagini web nepermise din punct de vedere legal, imorale, extremiste din punct de vedere politic, discriminatorii, criminale, scandaloase sau de o natură asemănătoare, este interzisă în orice caz.
  6. Porsche nu îşi asumă răspunderea pentru daune sau dezavantaje, de orice fel şi indiferent de baza juridică, care au fost provocate prin crearea de linkuri ce contravin limitărilor prevăzute.
  7. Porsche îşi rezervă dreptul de a retrage în orice moment acordul cu privire la crearea de link-uri, fără a fi nevoie să indice justificări în acest sens. Porsche îşi rezervă dreptul de a acţiona cu toate mijloacele tehnice şi/sau juridice care îi stau la dispoziţie împotriva încălcării prezentelor prevederi.