NOTĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROCEDURII DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI PENTRU AUTOVEHICULE


În această Notă privind protecția datelor cu caracter personal (Politica de confidențialitate) vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania ("noi") în calitate de producător, în contextul în care contactați un Partener de Service Audi sau o societate de service (de exemplu pentru reparații, servicii, inspecții). 

Vă vom informa cu privire la prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea altor produse și servicii, de exemplu myAudi și serviciile Audi connect într-o notificare separată privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, partenerul dumneavoastră Audi vă va informa separat privind prelucrarea datelor de catre partenerul respective. 


Date cu Caracter Personal
înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare (de exemplu numărul de identificare a autovehiculului (FIN), date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

Fiecare vehicul primește un număr unic de identificare a autovehiculului. În diferite țări, acest număr de identificare a autovehiculului ("VIN") poate permite identificarea proprietarului actual și anterior al vehiculului prin intermediul informațiilor primite de la Autoritatea națională în domeniul transporturilor. Există și alte modalități în care datele colectate de la autovehicul să permită identificarea proprietarului sau a șoferului, de exemplu prin intermediul plăcuței de înmatriculare a autovehiculului.

Datele generate sau prelucrate de unitățile de control pot fi așadar date cu caracter personal, sau în anumite condiții pot deveni date cu caracter personal. În funcție de datele disponibile cu privire la autovehicul, se pot trage concluzii, de exemplu, cu privire la comportamentul dumneavoastră la volan, la localizarea sau traseul dumneavoastră sau la comportamentul dumneavoastră de utilizare. 


Prelucrare
înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor și pe cine pot contacta?

Partea responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (operatorul de date) este: 

Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania.

În cazul în care aveți nelămuriri privind confidențialitatea datelor puteți contacta, de asemenea, Responsabilul pentru protecția datelor

Audi AG, Operator de date cu caracter personal, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania 

E-Mail: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați

www.audi.de/betroffenenrechte

Veți găsi informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări generale în legătură cu prezenta notă privind protecția datelor cu caracter personal sau prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Audi AG, vă rugăm să folosiți următoarele opțiuni de contact:

Audi Serviciul Clienți Germania, Cod poștal 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung(kwfat)audi(kwfdot)de


2. Ce fel de date prelucrăm și care sunt sursele de unde provin aceste date?

2.1 Datele furnizate de dumneavoastră

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dumneavoastră în sfera relației noastre de afaceri, de exemplu în timpul inițierii, executării și administrării relației dumneavoastră de afaceri cu noi sau în timpul prestării serviciilor (inclusiv prelucrarea posibilelor cazuri de garanție) sau în timpul solicitărilor dumneavoastră, dacă ne contactați direct. Datele cu caracter personal relevante includ de obicei detaliile personale (nume, adresă și alte date de contact (de ex. telefon, e-mail), data și locul nașterii și naționalitatea). În plus, alte date cu caracter personal pot fi prelucrate în funcție de tipul de autovehicul.

În al doilea rând, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am obținut în mod legal și pe care avem permisiunea să le prelucrăm din surse accesibile publicului (de exemplu, Autoritatea națională pentru transporturi auto).

Informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul relației noastre de afaceri directe cu dumneavoastră se regăsesc și la www.audi.de/datenschutz


2.2 Date furnizate de Partenerii Audi sau de societățile de service 

Prelucrăm - în măsura necesară în legătură cu solicitarea dumneavoastră - datele cu caracter personal pe care le primim legal de la Partenerii de service Audi sau de la societăți independente de service în cursul reparațiilor, serviciilor sau prelucrării solicitărilor dumneavoastră (de ex. pentru executarea comenzilor, pentru executarea contractelor sau pe baza consimțământului dumneavoastră). 

Datele cu caracter personal includ

 • datele master (funcție, sex, nume, număr client, adresă, data raportării și, dacă este cazul, adresele necesare, data nașterii, -locul, -țara și, după caz, -numele, naționalitatea, starea civilă, numerele de telefon și adresa de e-mail)

 • date de contact profesionale (de ex. adresa profesională, e-mailul și numărul de telefon al companiei, departamentul)

 • datele contului (IBAN, BIC, numărul contului, codul de sortare al băncii, instituția de credit, titularul contului)

 • Datele contractului (identificarea contractului, datele privind istoricul contractului (de ex. date privind comportamentul de plată, transferul contractului, încetare), date privind împrumuturile solicitate (de ex. suma, scadența, valoarea restantă) precum și alte informații privind contractele dumneavoastră aferente produselor și serviciilor noastre)

 • Numărul de identificare a autovehiculului (FIN) și datele master ale autovehiculului (de ex. modelul autovehiculului, echiparea)

 • Date specifice autovehiculului și serviciile prestate (istoricul clientului, istoricul autovehiculului, de ex. lucrările realizate, piesele de schimb montate, protocoalele de service) (Pentru mai multe informații, consultați Secțiunea 2.3ff.)

 • Datele specifice autovehiculului și serviciile prestate (istoricul autovehiculului, istoricul clientului) în ceea ce privește serviciile aferente autovehiculului

 • Datele tehnice din utilizarea autovehiculului (Pentru mai multe informații, consultați Secțiunea 2.3ff.)

 • Date de sănătate (de ex. cu privire la serviciile aferente autovehiculelor speciale)

Numărul de identificare a autovehiculului dumneavoastră servește drept identificator unic pentru autovehiculul dumneavoastră în eventualitatea unor posibile cazuri de garanție, reparații, întreținere și servicii de asistență, pentru monitorizarea internă a calității realizată de noi și în eventualitatea în care autovehiculul dumneavoastră este furat.
 

2.3 Datele de la autovehiculul dumneavoastră

Dacă utilizați Serviciile (de ex. servicii de reparații, lucrări de întreținere), datele stocate în autovehicul (starea software, date privind utilizarea autovehiculului, date tehnice și alte date privind starea autovehiculului) pot fi extrase și prelucrate împreună cu VIN și cu alte date master ale autovehiculului (de ex. modelul autovehiculului, echiparea autovehiculului). 

Colectarea datelor din autovehicul poate fi realizată prin extragerea acestora folosind un așa-numit dispozitiv de diagnosticare sau dispozitive specifice de extragere (instrumente de analiză) de către angajații din rețeaua de service Audi (Partener de service Audi) sau de către terțe părți (de ex. servicii de asistență rutieră și tractare, societăți de service independente), sau de un angajat Audi AG, fie direct, fie prin accesarea de la distanță a dispozitivului de diagnosticare al societății de service. 

Datele aferente autovehiculului (de ex. memoria evenimentelor, date de utilizare, numărul de identificare a autovehiculului, modelul, versiunea software) sunt extrase întotdeauna de dispozitivul de diagnosticare pentru analiza solicitării și sunt transferate către un protocol de diagnosticare. Societatea de service transmite protocolul de diagnosticare către noi în scopurile specificate la Secțiunea 3. 

Alte date pot fi extrase individual, în funcție de solicitarea dumneavoastră.

Acestea pot să includă date din modulul infotainment, de ex. intrările din agendă pentru solicitări privind accesul la agendă, sau setările profilului pe care le-ați stocat local în autovehicul. 

Societatea de service prelucrează datele extrase pentru analiza și soluționarea reclamației dumneavoastră.

Societatea de service prelucrează datele extrase pentru analiza și soluționarea reclamației dumneavoastră. În principiu, prelucrăm în general doar acele date legate de dumneavoastră sau de autovehiculul dumneavoastră care sunt necesare pentru prelucrarea eficace a solicitării dumneavoastră și pentru a oferi asistență societății de service sau nouă în prelucrarea acestei solicitări.

În cele ce urmează, vă explicăm ce date prelucrează autovehiculul dumneavoastră și ce date pot fi extrase și prelucrate de noi în legătură cu o solicitare.
 

2.4 Unități de control electronic - Informații generale

În autovehiculul dumneavoastră sunt instalate unități de control electronic. Unitățile de control prelucrează date pe care le primesc, de exemplu, de la senzorii autovehiculului, pe care le generează chiar acestea sau pe care le primesc de la alte unități de control. Anumite unități de control sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a autovehiculului dumneavoastră, altele ajută la conducerea autovehiculului (sisteme de asistență pentru șofer), altele permit funcțiile de confort sau de infotainment. Informații exacte privind prelucrarea datelor în autovehiculul dumneavoastră se regăsesc în manualul de funcționare al acestuia, care este disponibil online și, în funcție de echiparea autovehiculului, și în format digital în autovehicul, în directă legătură cu notificările privind protecția datelor de la funcțiile relevante.
 

2.5 Date operaționale în autovehicul 

Unitățile de control prelucrează datele pentru operarea autovehiculului. Acestea includ, de exemplu: 

 • Informații privind starea autovehiculului (de ex. viteză, decelerare, accelerare laterală, număr de rotații ale roții, sistem de indicatori privind cuplarea centurilor de siguranță),

 • Condițiile de mediu (de ex. temperatură, senzor de ploaie, senzor de distanță). 

În general, aceste date sunt volatile și nu sunt stocate după data utilizării, nefiind prelucrate decât în cadrul autovehiculului. Unitățile de control includ adesea jurnale de evenimente (inclusiv cheia autovehiculului). Acestea sunt utilizate pentru documentarea temporară sau permanentă a incidentelor tehnice, precum și pentru a furniza informații privind starea autovehiculului (de ex. uzura componentelor, informații privind întreținerea). 

În funcție de echipamentul tehnic, se stochează următoarele date:

 • Starea de funcționare a componentelor sistemului (de ex., nivelurile de umplere, presiunea în anvelope, starea bateriei),

 • Defecțiuni ale componentelor importante ale sistemului (de ex., lumini, frâne),

 • Reacții ale sistemului la situații speciale de conducere (sisteme de asistență a șoferului),

 • Informații privind evenimentele care afectează starea autovehiculului (de ex. nivelul de încărcare a bateriei de înaltă tensiune la autovehiculele electrice, autonomia estimată).În cazuri speciale (de ex. dacă autovehiculul a identificat o defecțiune), poate fi necesară stocarea unor date care altfel ar fi doar volatile.

Dacă utilizați serviciile, datele operaționale stocate pot fi extrase împreună cu VIN, dacă este necesar. Datele operaționale extrase documentează starea tehnică a autovehiculului sau a componentelor individuale și sunt utilizate în diagnosticare, îmbunătățirea calității și respectarea obligațiilor de garanție.

În general, datele sunt extrase prin interfețe definite, de ex. conexiunea impusă legal pentru OBD ("diagnosticare la bord") sau Cheia de Service. Aceste date, în special informațiile privind uzura componentelor, evenimentele tehnice (înregistrările în jurnalul de evenimente), erorile și defecțiunile operaționale sunt transmise către noi, împreună cu VIN, dacă acest lucru este necesar ca parte a protocolului de diagnosticare.

Jurnalele de evenimente din autovehicul pot fi inițializate de o companie de service ca parte a lucrărilor de reparații sau de service sau la cererea dumneavoastră.


2.6 Date tehnice (IUMPR)

Verificarea periodică a funcționalității componentelor implicate în filtrarea gazelor de eșapament este impusă prin lege.

Pentru a demonstra că au fost realizate verificări regulate (diagnosticare), IUMPR (indicele de monitorizare a performanțelor de utilizare) este calculat de unitatea de control (datele care verifică funcția de diagnosticare) și este stocat acolo sub formă de date tehnice.


2.7 Funcții de confort și infotainment

Puteți salva setările de confort și personalizările autovehiculului și le puteți modifica sau inițializa în orice moment. În funcție de echiparea respectivă, acestea includ, de exemplu 

 • Setări pentru poziția scaunului și a volanului,

 • Setările șasiului și aerului condiționat,

 • Personalizări precum iluminatul interior.

În sfera echipamentului selectat, puteți introduce propriile dumneavoastră date în funcțiile de infotainment ale autovehiculului. În funcție de echiparea respectivă, acestea includ, de exemplu: 

 • Datele multimedia, precum muzica, filmele sau fotografiile care urmează a fi redate și reproduse într-un sistem multimedia integrat,

 • Datele de agendă utilizate în combinație cu un sistem mâini-libere sau cu un sistem de navigație integrat,

 • Destinațiile de navigație introduse,

 • Datele privind utilizarea serviciilor Internet.

Aceste date privind funcțiile de confort și infotainment pot fi stocate local în autovehicul sau pe un dispozitiv pe care l-ați conectat la autovehicul (de ex. smartphone, stick USB sau MP3 player). Dacă ați introdus dumneavoastră datele, le puteți șterge oricând.

În general, aceste date vor fi transferate din autovehicul doar la cererea dumneavoastră, în special cu privire la utilizarea serviciilor online conform setărilor pe care le-ați selectat.

Datele provenite din funcțiile de confort și infotainment, de ex. setările individuale sau personalizările nu pot fi extrase folosind dispozitivul de diagnosticare și în consecință nu reprezintă o parte standard a protocolului de diagnosticare. Aceste date sunt extrase doar în cazuri individuale și la cererea clientului. În legătură cu o reclamație privind funcțiile de confort și infotainment, poate fi necesar ca aceste date să fie extrase și transmise către noi, în scopul asistenței pentru reparație.

În funcție de echipare, în special următoarele date pot fi extrase din funcțiile de confort și prelucrate, dacă este necesar: 

 • Setări pentru poziția scaunului și a volanului,

 • Setările șasiului și aerului condiționat,

 • Volumele de asistență la parcare,

 • Personalizări precum iluminatul interior

În funcție de echipare, în special următoarele date pot fi extrase din funcțiile de infotainment și prelucrate, dacă este necesar: 

 • Datele multimedia, precum muzica, filmele sau fotografiile care urmează a fi redate și reproduse într-un sistem multimedia integrat,

 • Datele de agendă utilizate în combinație cu un sistem mâini-libere sau cu un sistem de navigație integrat,

 • Destinațiile de navigație introduse,

 • Datele privind utilizarea serviciilor Internet.

 • Informații privind dispozitivele conectate, precum telefoane mobile (în acest caz, în primul rând denumirea dispozitivului, producătorul, versiunea software).

În acest context, de exemplu, se poate extrage și ultima comandă vocală recunoscută.

Aceste date privind funcțiile de confort și infotainment pot fi stocate local în autovehicul sau pe un dispozitiv pe care l-ați conectat la autovehicul (de ex. smartphone, stick USB sau MP3 player). Dacă ați introdus dumneavoastră datele, le puteți șterge oricând.

Dacă o unitate de control este înlocuită ca parte a unei reparații, aceste date sunt în general extrase din vechea unitate de control și transferate la noua unitate de control.


2.8 Servicii online

Dacă autovehiculul dumneavoastră dispune de o conexiune wireless la rețea, acest lucru permite schimbul de date între autovehiculul dumneavoastră și alte sisteme (serverele de date ale Audi AG sau serverele de date ale furnizorilor de servicii). În anumite țări, conexiunea wireless la rețea este posibilă prin intermediul unei unități de emisie-recepție la bord (încorporată de producător) sau prin intermediul unui dispozitiv mobil (de ex. smartphone) instalat de dumneavoastră.

Prin intermediul acestei conexiuni la rețea pot fi utilizate funcțiile online (serviciile de informații și control pentru autovehiculul dumneavoastră). Acestea includ serviciile și aplicațiile online furnizate de noi sau de alți furnizori ("Serviciile Audi connect" sau "Serviciile").

În ceea ce privește serviciile online Audi AG, descrierea funcțiilor respective și informațiile aferente privind protecția datelor cu caracter personal sunt furnizate într-un loc adecvat (de ex. MMI, site-ul web Audi AG). Este posibil să se prelucreze date cu caracter personal în scopul furnizării de servicii online. Este posibil să se prelucreze date cu caracter personal în scopul furnizării de servicii online.Dacă acest lucru este necesar pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră de service, puteți accesa și datele stocate în sistemele noastre IT provenite din serviciile online, precum și informațiile privind starea serviciilor Audi connect, precum perioadele de licență, starea de conectare, starea contractului.


2.9 Înregistrare video, imagine și sunet 

În unele cazuri individuale, poate fi necesară realizarea de înregistrări video, de imagine sau de sunet ale unor componente individuale și transmiterea acestora către Audi AG, de ex. în cazul unor reclamații, pentru a putea realiza o analiză detaliată și pentru soluționarea reclamațiilor (asistență pentru reparații). Acest lucru poate fi posibil, de exemplu, în cazul unor reclamații privind zgomotul, pentru a putea identifica sursa zgomotului și pentru a putea soluționa reclamația.


3. În ce scopuri vă prelucrăm datele și în baza cărui temei juridic?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și cu Legea federală privind protecția datelor din Germania [Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG")] în următoarele scopuri: 

Scop Temei juridic Interesul legitim pentru echilibrarea intereselor
Prelucrarea solicitării dumneavoastră atunci când ne contactați, serviciile noastre pentru clienți, în special reclamații și solicitări ale clienților Executarea contractului (contract de vânzare-cumpărare/leasing/service pentru autovehicul), Echilibrarea intereselor Prelucrarea eficace a solicitărilor dumneavoastră de informații și feedback la solicitările dumneavoastră
Asistență pentru partenerul Audi sau terțele părți în analiza erorii și diagnosticare (inclusiv analizarea modificărilor autovehiculului) și inspecție, precum și gestionarea cererilor dumneavoastră în garanție formulate la partenerii Audi Echilibrarea intereselor - Diagnosticarea eficace și analiza pentru a putea soluționa reclamațiile;
Analiza erorii (inclusiv analiza modificărilor aduse autovehiculului) și inspecția și gestionarea cererilor în garanție formulate la Audi AG Executarea contractului, Echilibrarea intereselor - Dacă există indicii concrete că o defecțiune în perioada de garanție a fost provocată de modificările aduse autovehiculului (tuning, conversii, etc.), Audi AG are un interes legitim de identificare a acestor modificări;
Soluționarea cererilor în garanție împotriva producătorilor de piese/componente/sisteme (dacă este necesar, prin divulgarea numărului de identificare a autovehiculului) Echilibrarea intereselor Prelucrarea cererilor de garanție în cazul unor defecțiuni ale unor piese/componente/sisteme fabricate de o terță parte
Respectarea nivelurilor de emisii și monitorizarea nivelurilor de gaze de eșapament Echilibrarea intereselor, îndeplinirea unei obligații legale În calitate de producător, avem obligația legală de a divulga anumite date, de ex. pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare oficială privind monitorizarea sistemelor de emisii.
Asistența oferită de Audi AG în chestiuni personale în contextul litigiilor și al formulării de cereri de despăgubire la asiguratori Consimțământ
Gestionarea litigiilor Echilibrarea intereselor Formularea de acțiuni, desfășurarea procedurilor sau formularea de apărări în litigii ale Audi AG sau ale partenerului Audi respectiv
Îmbunătățirea produsului, optimizarea și dezvoltarea funcțiilor autovehiculului, instrumente de analiză Echilibrarea intereselor Utilizarea datelor privind anumite defecțiuni ale autovehiculului pentru dezvoltarea în continuare a dispozitivelor și proceselor de diagnosticare, a componentelor și funcțiilor autovehiculului
Asistență acordată autorităților de punere în aplicare a legii în eventualitatea furtului autovehiculului, prin urmărirea autovehiculelor și a componentelor de autovehicule folosind numărul de identificare a autovehiculului Interesul public
Îmbunătățirea protecției împotriva furtului Echilibrarea intereselor Evaluarea datelor colectate în timpul anchetării furturilor pentru îmbunătățirea generală a funcțiilor anti-furt ale autovehiculelor, relevante pentru protecția împotriva furtului
Decontarea creanțelor partenerului Audi din cadrul programelor de remunerare și bonus Echilibrarea intereselor Îndeplinirea cerințelor legale ale partenerilor Audi
Analiza generală a clienților, evaluări statistice pentru gestionarea afacerii, înregistrarea și controlul costurilor folosind numărul de identificare a autovehiculului Echilibrarea intereselor Raportarea indicatorilor de afaceri principali folosind numărul de identificare a autovehiculului dacă este necesar
Monitorizarea produsului și îndeplinirea altor obligații legale Îndeplinirea unei obligații legale,
Controlul calității prin monitorizarea și documentarea adecvată a produsului (inclusiv gestionarea proactivă a reclamațiilor prin contactul direct cu dumneavoastră), răspunderea pentru produs, campanii de rechemare Echilibrarea intereselor Controlul calității produsului și prevenirea avarierii produsului, gestionarea preventivă a reclamațiilor
Prevenirea fraudei și a spălării banilor Îndeplinirea unei obligații legale, Echilibrarea intereselor Respectarea cerințelor legale și statutare
Prevenirea, combaterea și clarificarea finanțării terorismului și a infracțiunilor care reprezintă o amenințare pentru proprietate, comparații cu listele europene și internaționale anti-terorism, Îndeplinirea unei obligații legale, Echilibrarea intereselor Respectarea cerințelor legale și statutare
Respectarea cerințelor oficiale (de ex. campanii de rechemare impuse de Autoritatea federală de transport auto din Germania) Îndeplinirea unei obligații legale, Echilibrarea intereselor Respectarea cerințelor legale și statutare
Respectarea obligațiilor de control fiscal și raportare, arhivarea datelor Îndeplinirea unei obligații legale, Echilibrarea intereselor Respectarea cerințelor legale și statutare
Divulgarea în cadrul măsurilor oficiale/judiciare în scopul colectării probelor, urmăririi penale și punerii în aplicare a hotărârilor civile Îndeplinirea unei obligații legale, Echilibrarea intereselor Respectarea cerințelor legale și statutare
Asistență pentru clienți și potențiali clienți Consimțământ -
Chestionare pentru clienți (inclusiv chestionare de satisfacție), Consimțământ, Echilibrarea intereselor Controlul calității și măsurarea satisfacției clienților
Crearea de informații de client personalizate pentru nevoile dumneavoastră, publicitate directă Consimțământ -
Consolidarea datelor între Audi și partenerii Audi pentru a crea o bază de date uniformă de clienți Consimțământ -
Facturare și impozitare a serviciilor operaționale Executarea contractului, Îndeplinirea unei obligații legale, Respectarea cerințelor legale și statutare
Audituri și inspecții speciale, anchete interne Echilibrarea intereselor Verificarea respectării obligațiilor contractuale și statutare ale Audi AG, ale angajaților acesteia și ale partenerilor de vânzări, furnizorilor etc., dacă este necesar, folosind numărul de identificare a autovehiculului

Optimizarea și dezvoltarea funcțiilor autovehiculului, instrumente de analiză: În scopul cercetării și dezvoltării, pentru optimizarea gamei noastre de produse și funcții ale autovehiculelor și pentru adaptarea acestora la așteptările clienților, în special prin dezvoltarea în continuare de funcții inovatoare ale autovehiculului, de componente și piese ale autovehiculelor, precum și de instrumente și procese de analiză, prelucrăm datele privind performanțele tehnice preluate de sistemele de asistență, sistemele de confort, elementele sau componentele operaționale (de ex. unități de control); dacă este necesar, împreună cu date privind mediul (de ex. temperatura exterioară, luminozitatea) și informații privind lungimea traseului, viteza autovehiculului, date privind starea autovehiculului (de ex. nivelul de combustibil în rezervor sau nivelul de încărcare a bateriei, kilometraj), precum și date privind utilizarea sistemului. În măsura în care este posibil, înainte de evaluare, aceste date sunt anonimizate în cadrul sistemelor noastre IT. Dacă acest lucru nu este posibil, analizăm datele din autovehiculul dumneavoastră astfel încât să putem trage cât mai puține concluzii despre dumneavoastră sau despre autovehiculul dumneavoastră. În acest sens, Audi AG a implementat măsuri suplimentare acolo unde este necesar, astfel încât se poate stabili o referință personală doar în cazuri excepționale justificate corespunzător, de ex. pentru a putea realiza măsurători de teren sau dacă sunt detectate defecțiuni care afectează siguranța sau răspunderea pentru produs, iar datele sunt prelucrate doar în scopurile sus menționate. Aceste măsuri suplimentare includ, de exemplu, restricții stricte de acces, măsuri de securitate IT, termene pentru ștergerea datelor și limitarea scopurilor prelucrării. Nu folosim aceste date pentru a crea profiluri sau evaluări pe baza autovehiculelor individuale. În plus, nu sunt utilizate atribute de date care permit generarea unui profil sau pentru concluzii privind comportamentul dumneavoastră sau tiparele de comportament. Prelucrarea este realizată pentru asigurarea intereselor legitime ale Audi AG pentru îndeplinirea așteptărilor înalte ale clienților noștri privind calitatea produselor și serviciilor noastre, precum și pentru furnizarea de funcții și soluții noi și inovatoare.

Alte informații despre produs și cercetare de piață: Dacă doriți să primiți informații privind produsele și serviciile noastre, puteți solicita acest lucru. Ulterior, următoarele date vor fi prelucrate în scopul transmiterii de mesaje publicitare în limitele consimțământului acordat de dumneavoastră (Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD): nume, prenume, adresă de e-mail și/sau număr de telefon. Dacă sunteți de acord să fiți contactat prin e-mail, vom utiliza așa numita procedură de dublă acceptare, respectiv vom trimite un e-mail la adresa de e-mail furnizată, cu solicitarea de confirmare a consimțământului dumneavoastră. Aflați cum puteți revoca consimțământul acordat în secțiunea "Care sunt drepturile mele?"

Vă rugăm să notați drepturile dumneavoastră de opoziție la prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct sau pentru motive personale, precum și dreptul dumneavoastră de opoziție la consimțământ (a se vedea secțiunea "Care sunt drepturile mele?" și secțiunea "Informații privind drepturile dumneavoastră de opoziție").


4. Am o obligație de a furniza date cu caracter personal?

În contextul prestării de servicii pentru dumneavoastră, trebuie să furnizați doar datele cu caracter personal care sunt necesare pentru prestarea serviciilor (în special comanda de reparații, asistență pentru reparații, garanție) sau pe care suntem obligați să le colectăm potrivit legii. Fără aceste date, în general nu vom avea posibilitatea de a prelucra solicitarea dumneavoastră, în tot sau în parte, de exemplu nu poate fi posibilă analiza și soluționarea unei reclamații.


5. Cine primește datele mele?

Datorită dimensiunii și complexității prelucrării datelor de către Audi AG, nu se poate indica fiecare destinatar al datelor dumneavoastră cu caracter personal separat în prezenta notă privind protecția datelor cu caracter personal, și, de obicei, acesta este motivul pentru care doar anumite categorii de destinatari sunt indicate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate unor terțe părți doar în măsura în care această divulgare este necesară pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terța parte deținem un interes legitim cu privire la divulgare, sau dacă ați acordat consimțământul dumneavoastră. În plus, datele pot fi transferate către terți în măsura în care acest lucru este impus de lege sau prin hotărâre judiciară sau a unei autorități de reglementare cu caracter obligatoriu.

În cadrul Audi AG, datele dumneavoastră sunt furnizate către departamentele respective care au nevoie de aceste date pentru executarea obligațiilor noastre contractuale și statutare și pentru urmărirea intereselor legitime (de ex. controlul calității).

Furnizorii de servicii (denumiți "persoane împuternicite de operator") care sunt angajați de noi și care operează în numele nostru pot, de asemenea, să primească date în aceste scopuri. Furnizorii de servicii pot fi angajați, de exemplu, pentru furnizarea de capacități de server. Folosim următoarele persoane împuternicite de operator pe bază de contract pentru scopurile sus menționate: 

 • Furnizori de operațiuni IT, servicii de găzduire și asistență

 • Serviciul clienți Audi (Audi Interaction GmbH)

Terții către care divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a oferi asistență către partenerul Audi în analiza și diagnosticarea sau soluționarea revendicărilor în garanție includ 

 • Unitățile de producție și furnizorii din cadrul Grupului VW

 • Producătorii de componente/piese, furnizorii de sisteme de terță parte

În general, transmitem doar datele tehnice cu privire la autovehiculul dumneavoastră și, dacă este necesar, componentele hardware (de ex. unitatea de control) către terții sus menționați, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea comenzii de service/reparații sau pentru analiza sau soluționarea unei reclamații. Vă rugăm să rețineți că, în anumite cazuri, transmitem și VIN-ul împreună cu datele tehnice sau cu componenta hardware dacă acest lucru este necesar pentru analiză, de ex. pentru atribuirea la un anumit loc de producție. În cazul anumitor unități de control, VIN este programat în componenta hardware și nu poate fi eliminat de noi. În acest caz, terța parte poate avea acces și poate extrage VIN din componenta hardware.

Terțele părți către care putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal, indiferent de serviciile pe care le prestăm, includ 

 • Consultanți externi ai Audi AG (de ex. avocați, consultanți fiscali, contabili autorizați)

 • Societăți de asigurare,

 • Autorități competente (de ex. oficiul de administrare fiscală, poliția, procuratura),

 • Instanțe

 • Alte terțe părți, dacă ne transmiteți instrucțiuni să transferăm datele sau dacă vă exprimați consimțământul.

În măsura în care există obligații legale, producătorii sunt obligați să elibereze datele pe care le stochează în măsura necesară, la cererea autorităților guvernamentale, în cazuri individuale (de ex. pentru anchetarea unei infracțiuni). În limitele prevăzute de legea aplicabilă, autoritățile guvernamentale au și dreptul de a extrage ele însele date din autovehicule, în cazuri individuale. În eventualitatea unui accident, de exemplu, se pot citi informații din unitatea de control a airbag-urilor care pot ajuta la clarificarea situației. În eventualitatea unui accident, de exemplu, se pot extrage informații din unitatea de control a airbag-urilor care pot fi utile în anchetarea accidentului.


6. Datele sunt transmise către o țară terță?

Transferul de date către terțe țări (și anume, țările care nu sunt nici membre ale Uniunii Europene, nici ale Spațiului Economic European) poate avea loc în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor către dumneavoastră, sau dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră.

În special în contextul analizei și diagnosticării sau al soluționării cererilor de reparații în garanție, poate fi necesar să transmitem datele dumneavoastră către producătorii unei componente/piese/al unui sistem din țări terțe (a se vedea Secțiunea 5). Evităm transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal cât mai mult posibil și furnizăm terților doar acele date care sunt absolut necesare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu toate țările terțe au un nivel de protecție a datelor recunoscut ca fiind corespunzător de către Comisia Europeană. Pentru transferurile de date către țările terțe, în cazul în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor, înainte de divulgare, ne asigurăm fie că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, prin auto-certificarea destinatarului în conformitate cu Scutul de Confidențialitate UE-SUA sau prin agrearea "clauzelor contractuale standard UE" între Uniunea Europeană și destinatar), fie că s-a obținut consimțământul expres de la utilizatorii noștri.

Puteți obține de la noi o copie a regulilor specifice aplicabile sau agreate pentru asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să folosiți informațiile din secțiunea Contact în acest sens.


7. Cât timp vor fi stocate datele mele?

Stocăm datele dumneavoastră în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor noastre către dumneavoastră sau când avem un interes legitim în stocarea ulterioară.

În plus, ne aflăm sub rezerva diverselor obligații de păstrare și de documentare, care rezultă, printre altele, din Codul Comercial German (Handelsgesetzbuch - "HGB") și Codul Fiscal German (Abgabenordnung - "AO"). Perioadele specificate pentru păstrare și documentare sunt de până la zece ani. În cele din urmă, perioada de stocare este guvernată de termenele de prescripție statutare, care pot fi, de exemplu, de maximum treizeci de ani conform Secțiunilor 195 și urm. din Codul Civil German (Bürgerliches Gesetzbuch - "BGB"), în tip ce termenul de prescripție general este de trei ani.

În anumite împrejurări, este posibil să fie nevoie ca datele dumneavoastră să fie păstrate o perioadă mai lungă, de exemplu, în cazul în care se dă o dispoziție legală de protejare a arhivei sau de protejare a arhivei în caz de litigiu(și anume, interzicerea ștergerii datelor pe durata procedurilor judiciare) în legătură cu procedurile administrative sau judiciare.


8. Ce drepturi am?

În calitate de persoană vizată, în general aveți următoarele drepturi privind protecția datelor cu caracter personal:

Acces:

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal care vă privesc și care sunt stocate la Audi AG și cu privire la sfera de cuprindere a prelucrării și transferului datelor realizate de Audi AG și de a obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate.


Rectificare:

Cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate la Audi AG, aveți dreptul de a solicita rectificarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte și aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.


Ștergere:

Aveți dreptul de a solicita ștergerea sau eliminarea imediată a datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de Audi AG, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale.

Acesta ar putea fi cazul, în special, dacă 

•          datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate;

•          singurul temei legal al prelucrării acestor date a fost consimțământul dumneavoastră, iar acesta a fost retras;

•          ați obiectat cu privire la prelucrarea bazată pe temeiul legal referitoare la situația dumneavoastră specială și nu putem dovedi că există motive legitime fundamentale pentru prelucrare;

•          datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate fără temei legal; sau

•          datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală.

În cazul în care am partajat datele cu terții, îi vom informa despre ștergerea acestora în măsura impusă de lege.

De reținut că dreptul dumneavoastră de ștergere este supus anumitor restricții. De exemplu, este posibil să nu putem și/sau să fim obligați să nu ștergem date care sunt în continuare necesare pentru respectarea unor obligații legale de păstrare. În plus, dreptul dumneavoastră de ștergere nu acoperă datele care ne sunt necesare pentru formularea de acțiuni, desfășurarea procedurilor judiciare sau formularea de apărări împotriva unor acțiuni în justiție, cu excepția cazului în care există alte motive pentru păstrarea în continuare.

Restricționarea prelucrării:

În anumite condiții, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării (marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora). Cerințele sunt:

•          Exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată, iar Audi AG trebuie să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

•          prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;

•          Audi AG nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor dumneavoastră.

•          ați obiectat față de prelucrare și se efectuează verificarea pentru a vedea dacă motivele legitime ale Audi AG prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În cazul restricționării prelucrării, aceste date vor fi marcate în consecință și vor fi - cu excepția stocării lor - prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.


Portabilitatea datelor:

În măsura în care prelucrăm în mod automat datele dumneavoastră cu caracter personal, care ne sunt furnizate pe baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu dumneavoastră (inclusiv contractul dumneavoastră de muncă), aveți dreptul de a primi datele într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat și de a le transmite altui operator fără obstacole din partea Audi AG. De asemenea, aveți dreptul de a vi se transmite datele cu caracter personal în mod direct de la Audi AG către alt operator atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca această transmitere să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane.


Dreptul de opoziție:

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza intereselor legitime sau în interes public, atunci aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care au legătură cu situația dumneavoastră specială. În plus, aveți dreptul nerestricționat de a vă opune dacă prelucrăm datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să consultați nota noastră separată din secțiunea "Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție".

În anumite situații, în contextul echilibrării intereselor, vă vom acorda un drept suplimentar nerestricționat de opoziție.

Retragerea consimțământului:

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vi-l puteți retrage în orice moment. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului va produce efecte doar în viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimțământului nu va fi afectată.

Reclamație:

În plus, aveți dreptul de a formula plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Datenschutzaufsichtsbehörde), în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este ilegală. Dreptul de a formula plângere nu afectează nicio altă cale de atac administrativă sau judiciară.

Adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal responsabilă pentru Audi AG este:

Oficiul de Stat Bavarez pentru Supravegherea Prelucrării Datelor

Promenade 18

91522 Ansbach

Germania

Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție


Dreptul de opoziție pentru motive personale

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive referitoare la situația dumneavoastră specială. Condiția obligatorie pentru aceasta este faptul că prelucrarea datelor are loc în interesul public sau pe baza echilibrării intereselor. Aceasta se aplică și pentru crearea de profiluri.

În măsura în care ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe echilibrarea intereselor, în general, presupunem că motivele legitime obligatorii pot fi demonstrate, însă, desigur, vom examina fiecare caz individual.

În cazul unei opoziții, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cu excepția cazului în care 

•          putem demonstra motivele legitime obligatorii (zwingende schutzwürdige Gründe) pentru prelucrarea acestor date care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

•          datele dumneavoastră cu caracter personal servesc în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor pretenții legale.


Obiecția privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pentru acest marketing; aceasta se aplică, de asemenea, pentru crearea de profiluri în măsura în care datele se referă la acest marketing direct.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.


Opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și analiza generală a clienților

Ca parte din echilibrarea intereselor, vă acordăm un drept separat de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și pentru analiza generală a clienților.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul îmbunătățirii produselor și/sau al analizei generale a clienților, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri. Evaluările pur statistice ale datelor agregate sau anonime rămân neafectate de aceasta.


Exercitarea dreptului de opoziție

Opoziția poate fi exercitată sub orice formă și ar trebui să se adreseze, de preferat, datelor de contact descrise în prezenta notă privind protecția datelor cu caracter personal.

Închide
Inspirație pentru viitor
Fuziune între performanță, funcționalitate și eleganță pentru fascinantele aventuri outdoor: conceptul electric Audi activesphere
Silențios. Impresionant. Chiar și la încărcare.
Noile modele complet electrice Audi Q8 e-tron.
Electric. Printre alte lucruri minunate.
O declarație îndrăzneață a poveștii electrizante despre progres.
.
Audi urbansphere concept
Noua eră a mobilității de lux continuă
Already proven future-proof.
Bucură-te de confortul Audi Approved :plus
Avant-ul de mâine
Conceptul Audi A6 Avant e-tron.
Simbioza dintre formă și funcționalitate.
Progres și sustenabilitate
într-o formă de excepție
Descoperă modelele Audi 100% electrice
Sportivitate electrizantă.
Audi Q4 e-tron Sportback. 100% electric.
Viitorul se construiește din idei
Noul Audi e-tron GT quattro complet electric.
Conceptul Audi grandsphere
Spațiu pentru luxul progresiv și individualitate.
Cu Audi, mobilitatea devine o experiență.
Conceptul Audi skysphere
Design impresionant și idei progresive
Audi Technology Portal