Știri Audi

Vizita Autorităţii Naţionale Germane pentru Transport Motorizat (KBA) la Audi în Ingolstadt

03.07.2018

·        Audi prezintă paşii interni pentru obţinerea autorizării generale de funcţionare

·       Procedurile şi mecanismele de control nou introduse au menirea de a preveni erorile

·        Bernd Martens, Membru al Consiliului de Administraţie Audi: "Continuarea dialogului nostru intens"

 

Autoritatea Naţională Germană pentru Transport Motorizat (KBA) doreşte să se informeze, direct la sediul Audi, cu privire la stadiul actual al identificării aspectelor necesare clarificării crizei diesel, vizitând în acest sens compania, în ziua de marţi, 27 iunie. Alături de modificările de soft, autoritatea se va concentra mai ales asupra noilor procese optimizate, necesare pentru obţinerea autorizării generale de funcţionare. Producătorul auto a prezentat rezultatele sale autorităţii KBA, timp de mai mult luni, în şedinţe regulate şi a raportat totodată neregulile. Acum, în întâlnirea desfăşurată la sediul companiei, sunt testate procesele per ansamblu.

"Ne aflăm în contact permanent cu autoritatea şi furnizăm continuu informaţii cu privire la rezultatele testelor sistematice ale motoarelor noastre diesel," a explicat Bernd Martens, Membru al Consiliului de Administraţie Audi, responsabil pentru Achiziţii şi persoana care conduce grupul intern de soluționare a crizei diesel. "Interesul nostru suprem este clarificarea necondiționată. Este ceea ce dorim să demonstrăm în cursul certificării care se desfăşoară aici, inclusiv la bancurile de testări."

Noua procedură de testare WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure - Noua Procedură armonizată la nivel mondial de testare a autovehiculelor comerciale ușoare) şi testarea sistematică simultană a softului de control al motorului reprezintă o provocare majoră pentru angajaţii Audi, precum şi pentru bancurile de testare. În urma muncii de detaliu desfăşurate în ultimele luni, Audi a reconfigurat multe procese şi a introdus aşa-numite "Reguli de aur" pentru departamentul de Dezvoltare Automobile. Alături de cu noile reguli de conduită, cuprinse în "Codul de Conduită", acum există şi un manual cu reguli care definesc standarde uniforme la nivelul întregului Grup. Printre altele, acesta specifică principiul de control multiplu şi principiul responsabilităţii împărtăşite, pentru a contura numeroşii paşi în vederea obţinerii omologărilor de tip, documentarea precisă a acestora şi asigurarea respectării cerințelor legii.

"Ştim că trebuie să recâştigăm încrederea. Ne vom investi şi în continuare toate eforturile în acest sens, pentru a demonstra acest fapt în manieră convingătoare. Am introdus multe optimizări de la finele anului 2015 şi până acum, şi vor urma şi altele. Întâlnirile precum cea de acum sunt o oportunitate importantă pentru a ne convinge partenerii că facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a demonstra că suntem demni de încredere," a continuat Martens.

Autorizaţia generală de funcţionare este o componentă esenţială a procedurii de omologare şi este acordată în Germania de către autoritatea KBA. Prin acest certificat, autoritatea confirmă producătorului auto că modelul său testat corespunde prevederilor aplicabile ale legii şi poate fi omologat pentru circulaţia pe drumurile publice.